0343 3326974 Complaints

0343 3326974

Complaint against inappropriate caller

0343 3326974

Sir yeh caller mere fiance ko ghatiya kisam k messages ker raha hai. Itne behuda k may yahan share bhi nahi ker sakta. Aur jab mene call ki baaz puras kerne k liye to mijhe bhi haliyan de raha hai. Please do some thing.

Read Comments