Shah Abdul Latif University Khairpur Mirs Sindh Complaints

Shah Abdul Latif University Khairpur Mirs Sindh

ATM Card and salary Loan

Respected sir,

sir Mujhy ATM Card Nhi mila atm ke fees be de hai 8 month ho gye hai. or mera loan salary October main strat huwa hai. mery december ke month se ek hazar ziada cut lya hai
mane loan 4 lac lya hai.
ek month 10376 cut lye hai
or december 11376 cut lye Read Comments

Shah Abdul Latif University Khairpur Mirs Sindh

ATM Card and salary Loan

Respected sir,

sir Mujhy ATM Card Nhi mila atm ke fees be de hai 8 month ho gye hai. or mera loan salary October main strat huwa hai. mery december ke month se ek hazar ziada cut lya hai
mane loan 4 lac lya hai.
ek month 10376 cut lye hai
or december 11376 cut lye Read Comments