abdulhakeem Complaints

abdulhakeem

casahier

sir, main kai baar jab choti cash le kar jata hoon to mr,hakeem hum se mibehave krta hai woh choti cash lene se inkaar karta hai aur kehta hai ke main ye nahi le sakta hoon barahay meharbani usay hidayat karain ke apnay behaviour ko sahi karay thanks.

Read Comments