afzal gold test Complaints

afzal gold test

bisp

Aslamoo alikum sir sir hum gareeb log hain hum nai bisp ke form jama karyae the lakin sirf aik fard ki raqam aa rahi hai dusre logon ki raqam nahi aa rahi kia maloom sir dakia jan boogh ke rupeese nahi deta ya kia muamla hai please sir my help this my number 0321 6858367

Read Comments