AGAINST HBL ATM DEPARTMENT Complaints

AGAINST HBL ATM DEPARTMENT

ATM SERVICE OF HBL IS VERY LAZY AND UNTRUSTWORTHY

MY NIC 4520206801855. MENE 25000 KI TRANSACTION 15 DIN PAHLE 12-01-2017 KO KI LEKIN MACHINE MAI PESE NA HONE KI WAJA SE MERE PESE NAHI NIKLE BAR BAR COMPLAINT KE BAD BHE BHE HBL KE POOR AUR LAZY STAFF NE MERE PESE RETURN NAHI KIYE.VERY BAD BANK SERVICES OF HBL.IS BANK KI WAJA SE MERE BACHON KI SC...

Read Comments