against my x son in law Complaints

against my x son in law

devorce deed ,saman of jahaiz and child maintainence

salam, mera nam sadia siddiq hai meri beti jis ka nam "rabia"hai us ki shadi 18 april2010 main"tariq"nami larke se hui shadi ke 2 months ke bad larka saudi arab chala gaya.nakuch kharcha baeja na hi wapas aya feb2011 main beti ki dilavery hui 40days ke bad us ne message main devorce bhijwadi ham...

Read Comments

against my x son in law

devorce deed ,saman of jahaiz and child maintainence

salam, mera nam sadia siddiq hai meri beti jis ka nam "rabia"hai us ki shadi 18 april2010 main"tariq"nami larke se hui shadi ke 2 months ke bad larka saudi arab chala gaya.nakuch kharcha baeja na hi wapas aya feb2011 main beti ki dilavery hui 40days ke bad us ne message main devorce bhijwadi ham...

Read Comments

against my x son in law

devorce deed ,saman of jahaiz and child maintainence

salam, mera nam sadia siddiq hai meri beti jis ka nam "rabia"hai us ki shadi 18 april2010 main"tariq"nami larke se hui shadi ke 2 months ke bad larka saudi arab chala gaya.nakuch kharcha baeja na hi wapas aya feb2011 main beti ki dilavery hui 40days ke bad us ne message main devorce bhijwadi ham...

Read Comments