abdulhakeem Complaints - casahier

abdulhakeem

View All abdulhakeem Complaints

casahier

sir, main kai baar jab choti cash le kar jata hoon to mr,hakeem hum se mibehave krta hai woh choti cash lene se inkaar karta hai aur kehta hai ke main ye nahi le sakta hoon barahay meharbani usay hidayat karain ke apnay behaviour ko sahi karay thanks.

Read Comments Add Comment

Post your Comment

Your Name:
Your Email:
Your email will never be visible to others
Do you agree with this complaint?
     Agree Neutral Disagree
Comments:
Type Verification Code: